Scheepstimmerwerf Peter Schoutenpeter schouten
Homepage Peter Schouten           Contact           Route 

Projecten: Een impressie


Peter Schouten heeft als scheepsbouwer veel ingrijpende restauraties uitgevoerd. Hij deed dit op zijn eigen werf in Kortenhoef, maar ook op locatie. Zo zijn in Zeeland een paar oude hoogaarsen op historisch verantwoorde manier gerestaureerd.

De bouw van Trekschuit "Den Eerste Snik"
Het idee om een trekschuit voor personenvervoer en n voor vrachtvervoer te bouwen, is ontstaan als onderdeel van het plan om in Maassluis de historische werf Zorg en Vlijt op te richten. Het plan was om daar schepen te bouwen die verwijzen naar de rijke scheepsbouwhistorie van Maassluis. Peter Schouten werkte ca. 2 jaar als bouwmeester aan het project.
>>>>
De restauratie van de Alcyon (ARM42)
Voor de restauratie van de hoogaars 'Alcyon' blijken twee van de meest vakbekwame scheepsbouwers in Nederland beschikbaar om zich voor de restauratie in te zetten. En daarvan is Peter Schouten, die zijn sporen al heeft verdiend met de gedeeltelijke restauratie van de jachthoogaars De Wet en de grote restauratie van de Banckert.
>>>>
De restauratie van de hoogaars 'Banckert'
Tussen 1996 en 2000 hebben we de hoogaars 'Banckert' meerdere winters onder handen gehad. Behalve het vlak, een paar knien, liggers en de kajuit hebben we alles vernieuwd. Voor ons een groot en mooi project!
  >>>>
Nieuw vlak voor de hoogaars 'Banjaard'
In 2010 hebben we het vlak van de hoogaard 'Banjaard' vervangen.
>>>>
Kennismaking met jachthoogaars 'De Wet'
Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van hoogaars 'De Wet' heeft Sjouke van Eeken een boekje samengesteld, waarin op een zo uitgebreid mogelijke manier wordt ingegaan op de geschiedenis van het schip. In dat boekje is ook een bijdrage van Peter Schouten opgenomen.
>>>>
Afbouw botter BU3 van Piet Dekker
Piet Dekker overleed op 5 mei 2011. Hij was druk doende de botter BU3 te restaureren. In 'Van Leerling tot Meester' vertelt Peter Schouten: 'Er was al heel wat gedaan, maar er moest toch nog heel wat gebeuren'.
>>>>
Replica van een oude IJsslee
Naar aanleiding van voorbije ijswinters, hebben wij een oude ijsslee opgemeten en nagebouwd, zoals fotos tonen.
>>>>
Zwaarden, Roeren en Masten - Nieuw en Vernieuwd
Ik bouw en restaureer niet alleen hele schepen maar ook onderdelen daarvan. Ik ga daarbij wel voor een traditionele werkwijze, omdat ik daarin geloof. Het wil niet zeggen dat ik geen moderne materialen gebruik. Ik gebruik zoveel mogelijk traditionele materialen, mits ze toepasbaar zijn in deze tijd.
>>>>

Scheepstimmerwerf Peter Schouten in Kortenhoef
 Nieuwbouw & Restauratie van houten schepen

2018